CV annemiek

Annemiek Bongers

urbanist

 

 

 

In mijn werk als urbanist gaat het om een samenspel van de locatie en de gebruikers. Mijn expertise is stedenbouw. Daarnaast organiseer ik heldere processe. Ik heb ruime ervaring in stedelijke opgaven, waarbij het gaat om herontwikkeling en openbare ruimte. Mijn belangrijkste drijfveer is de bewoner en/of gebruiker ruimte te geven. Letterlijke ruimte in het ontwerp en figuurlijke ruimte in het proces. Dit vertaal ik in mijn ontwerpen en adviezen. Op dit moment initieer ik projecten om samen met bewoners speel- en groenplekken te ontwerpen, aan te leggen en te onderhouden. Daarnaast geeft ik les aan onze toekomstige ruimtelijke ontwerpers, op de TU Delft.

 

 

atelier Ondertussen

- regio consulent Springzaad

- natuurspeelpark Schiedam, i.o. gemeente Schiedam

- ontwerp dak Central Post, i.o. LSI

- initiatiefnemer buurttuin Willemstuin, Rotterdam

- ontwerp en activiteiten natuurspeeltuin Nieuw Terbregge, i.o. Bewonersvereniging Nieuw Terbregge

- onderzoek jaren-70 centra, i.o. SfA

- gastdoctent Bouwkundig, TU Delft

- mede-initiatiefnemer Ravottuh, natuurlijk spelen, ontwerp en activiteiten

- vergroening daktuin Trapezium, bewonersparticipatie, i.o. Buurtlab Rotterdam

- vergroening plein, bewonersparticipatie, i.o. bewoners Virulyplein

- groenlessen basisschool st. Augustinus, i.o. Buurtlab Rotterdam

- moestuinlessen basisschool st Augustinusschool, i.o. Buurlab Rotterdam

 

HKB (2008-2010) stedenbouwkundig ontwerp en advies

- gebiedsvisie IJsselmuiden

- stedenbouwkundige begeleiding stationslocatie Kampen

- stedenbouwkundige begeleiding ... Kampen

- beeldkwaliteitsplan .... Bodegraven

- dorpsuitbreiding Zalk

- coaching

 

gemeente Rotterdam (2002-2008) stedenbouwkundig ontwerp en advies

- Dakpark, 1 km lange winkelstrip met een park op het dak

- Lloydkwartier, herstructurering havengebied

- visie Hoboken, gebiedsvisie opgesteld met open planproces

 

gemeente Papendrecht (1995-2001) stedenbouwkundige/projectleider

- vinex locatie Oostpolder, 1600 woningen

- revitalisatie centrumgebeid

- voormalig Fokkerlocatie, herstructurering rivieroever

Kernwaarden

  • Integraliteit
  • Enthousiast
  • Overzicht over proces en project
  • Sociaal
  • Kennis van bestuurlijke verhoudingen

 

Vrijwillegerswerk

lopend vuurtje, World Peace Flame

 

Hobby

keramiek

Meer informatie over:

 

Willemstuin

facebook/Willemstuin

 

natuurlijk spelenNieuw Terbregge:

facebook/Terbreggekids

 

het onderzoek: wonen op jaren-70 centra

www.gripopruimte.nu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atelier Ondertussen

2014@site: Annemiek Bongers